Welkom op de website van het OCMW Buggenhout

De OCMW-wet bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW zorgt voor het welzijn van iedere inwoner van Buggenhout, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of godsdienstige overtuiging.
Als u denkt dat het beter zou kunnen gaan, dan heeft dat vaak te maken met uw inkomen, schulden, woning, rechten, familie of gezondheid. Op elk van die vlakken probeert het OCMW u bij te staan. Zelf of door u naar de juiste diensten door te sturen. Wij zorgen dat u weet wat er bestaat en wij ondersteunen als u dat wenst.
Het OCMW werkt op maat en speelt in op de noden van zowel jonge mensen, gezinnen, alleenstaanden als senioren.
Het personeel en de diensten zijn er voor u. Op deze website kan u kennis maken met hun dienstverlening.

Rosette Buys
Voorzitter

Snel naar


Gemeente Buggenhout

Werkwinkel

Woonaksent

Rechten verkennen

Nieuws en Activiteiten

Zitdag pensioenen

Op dinsdag, 15 november is er geen zitdag van de pensioenen. De eerstvolgende zitdag is op dinsdag, 20 december.

Vraag je tegemoetkoming of parkeerkaart voor personen met een handicap online aan vanaf 1 juli 2016!

Sneller, eenvoudiger en persoonlijker Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid)! Vanaf 1 juli kan dit via een online vragenlijst. Hoe doe je een aanvraag? Je kan...

Hervatting zitdag pensioendienst

Vanaf april 2016 zal de zitdag van de pensioenen doorgaan in het AC van het OCMW op de 3de dinsdagnamiddag van de maand van 13.30 tot 15.30 uur.

Nieuwe openingsuren aanvragen stookolietoelage Verwarmingsfonds

Vanaf 19/10/2015 zal u voor de aanvraag van een stookoliepremie (verwarmingsfonds) op de sociale dienst enkel nog een aanvraag kunnen doen op: - maandagvoormiddag: 8.15 uur - 12.30 uur - woensdagnamiddag: 13.30 uur - 16.45 uur - vrijdagvoormiddag: 8.15 uur - 12.15 uur

Wijziging openingsuren AC

Nieuwe openingsuren vanaf 1 januari 2016 Maandag van 08.15 tot 12.30 uur namiddag op afspraak Dinsdag van 09.00 tot 12.30 uur van 13.30 tot 19.00 uur Woensdag van 8.15 tot 12.30 uur van 13.30 tot 16.45 uur Donderdag van 08.15 tot 12.30 uur namiddag op afspraak Vrijdag van 8.15 tot 12.15 uur nami...