Welkom op de website van het OCMW Buggenhout

De OCMW-wet bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW zorgt voor het welzijn van iedere inwoner van Buggenhout, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of godsdienstige overtuiging.
Als u denkt dat het beter zou kunnen gaan, dan heeft dat vaak te maken met uw inkomen, schulden, woning, rechten, familie of gezondheid. Op elk van die vlakken probeert het OCMW u bij te staan. Zelf of door u naar de juiste diensten door te sturen. Wij zorgen dat u weet wat er bestaat en wij ondersteunen als u dat wenst.
Het OCMW werkt op maat en speelt in op de noden van zowel jonge mensen, gezinnen, alleenstaanden als senioren.
Het personeel en de diensten zijn er voor u. Op deze website kan u kennis maken met hun dienstverlening.

Rosette Buys
Voorzitter

Snel naar


Gemeente Buggenhout

Slaatje Praatje

Woonaksent

Rechten verkennen

Nieuws en Activiteiten