Welkom op de website van het OCMW Buggenhout

De OCMW-wet bepaalt dat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening om iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW zorgt voor het welzijn van iedere inwoner van Buggenhout, ongeacht zijn leeftijd, sociale situatie, politieke of godsdienstige overtuiging.
Als u denkt dat het beter zou kunnen gaan, dan heeft dat vaak te maken met uw inkomen, schulden, woning, rechten, familie of gezondheid. Op elk van die vlakken probeert het OCMW u bij te staan. Zelf of door u naar de juiste diensten door te sturen. Wij zorgen dat u weet wat er bestaat en wij ondersteunen als u dat wenst.
Het OCMW werkt op maat en speelt in op de noden van zowel jonge mensen, gezinnen, alleenstaanden als senioren.
Het personeel en de diensten zijn er voor u. Op deze website kan u kennis maken met hun dienstverlening.

Rosette Buys
Voorzitter

Snel naar


Gemeente Buggenhout

Werkwinkel

Woonaksent

Rechten verkennen

Nieuws en Activiteiten

Sta niet voor gesloten deuren!

De administratieve diensten van het OCMW werken in zomerdienst vanaf maandag 3 juli tot donderdag 31 augustus, elke werkdag van 7.00 tot 13.00 uur, gesloten in de namiddag, behalve dinsdag van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19.00 uur.

Pensioendienst

Zomerregeling Opgelet, van 17/07/2017 tot en met 18/08/2017 verzorgen we geen zitdag in uw gemeente. Tijdens deze periode is het wel mogelijk om een afspraak te maken in ons kantoor te Gent: - Werknemerspensioenen: elke werkdag in de voormiddag - Ambtenarenpensioenen: in de voormiddag op woensda...