De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

  • Het OCMW wordt bestuurd door een raad waarvan de leden door de gemeenteraad worden verkozen voor een periode van zes jaar.
  • De voorzitter leidt de vergadering en de secretaris staat in voor het aanbrengen van de feitelijke gegevens en zorgt voor het opmaken van het verslag.
  • De Raad kan bevoegdheden overdragen aan het Vast Bureau en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De Raad vergadert openbaar. Met uitzondering van begrotingsbesprekingen kan de Raad sommige besprekingen behandelen in gesloten zitting. De dagorde kan maandelijks geraadpleegd worden op deze site.
  • De raadsvergaderingen vinden plaats elke 4de dinsdag van de maand om 19.30 uur. 
  •  

Rosette Buys
Voorzitter
AC Groenlaan 1
9255 Buggenhout 
Tel. 052 33 96 17
rosette.buys@buggenhout.be

Thuisadres:
Varentstraat 16, 9255 Buggenhout
Tel. thuis 052 35 86 11
gsm 0474 70 24 15 
e-mail: rosette.buys@scarlet.be
politiek: Open VLD

Rosette Buys

Bettie De Mul
Raadslid
Vierbunderstraat 26
9255 Buggenhout
gsm 0474 94 05 01
bettie.demul@buggenhout.be
Politiek
: NCD

Bettie De Mul

Rita De Wolf
Raadslid
Lentepark 98
9255 Buggenhout
gsm 0477 97 58 03
rita.dewolf@buggenhout.be
Politiek: NCD

dewolf_rita_web

Annita Stassijns
Raadslid
Stenenstraat 17
9255 Buggenhout
Tel. 052 35 02 22 gsm 0474 64 82 47
annita.stassijns@buggenhout.be
Politiek: NCD

Annita6

Karen Lauwers
Raadslid
Diepmeerstraat 71
9255 Buggenhout
Tel. 0499 42 38 70
karen.lauwers@buggenhout.be
Politiek: NVA

Karen-Lauwers

Joris Verschueren
Raadslid
Terkamerveld 9
9255 Buggenhout
gsm 0474 89 77 27
joris.verschueren@buggenhout.be
Politiek: NCD

Joris Verschueren

Paul Verest
Raadslid
Weiveld 41
9255 Buggenhout
gsm 0476 32 94 90
pol.verest@buggenhout.be
Politiek: CD&V

Paul-Verest

Beatrix Van den Broeck
Raadslid
Ravenstraat 13
9255 Buggenhout 
gsm 0479 82 91 73
bea.vandenbroeck@buggenhout.be
Politiek: CD&V

Bea Van Den Broeck

Dirk Van Mulders
Raadslid
Jules Andriespark 20
9255 Buggenhout
gsm 0472 90 63 03
dirk.vanmulders@buggenhout.be
Politiek: CD&V

Dirk Van Mulders