Vast bureau

- is samengesteld uit de OCMW-voorzitter en twee raadsleden
- de algemeen directeur staat in voor het aanbrengen van de feitelijke gegevens en zorgt voor het opmaken van het verslag
- is samen met de voorzitter belast met het behandelen van de zaken van het dagelijks bestuur
- heeft een belangrijke adviesbevoegdheid naar de raad toe

Rosette Buys
Voorzitter
AC Groenlaan 1
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 96 17
rosette.buys@buggenhout.be

Thuisadres:
Varentstraat 16, 9255 Buggenhout
Tel. thuis 052 35 86 11
gsm 0474 70 24 15
e-mail: rosette.buys@scarlet.be
politiek: Open VLD

Rosette Buys

Karen Lauwers
Raadslid
Diepmeerstraat 71
9255 Buggenhout
Tel. 0499 42 38 70
karen.lauwers@buggenhout.be
Politiek: NVA

Karen-Lauwers

Joris Verschueren
Raadslid
Terkamerveld 9
9255 Buggenhout
gsm 0474 89 77 27
joris.verschueren@buggenhout.be
Politiek: NCD

Joris Verschueren

Bart Biesemans
Algemeen directeur
ACC Nieuwstraat 2
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 95 03
bart.biesemans@buggenhout.be