Meerjarenplan 2014-2019

Het besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de OCMW’s legt een reeks nieuwe regels op die ingrijpend zijn voor de wijze waarop lokale besturen hun beleid plannen, budgetteren, uitvoeren en evalueren. Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 zijn de eerste beleidsrapporten van het OCMW Buggenhout die opgesteld werden volgens de richtlijnen van dit besluit en goedgekeurd werden in de OCMW-raad van december 2013.

De strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 (application/pdf, 102.9 kB, info) vermeldt de prioritaire doelstellingen waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren. Daarnaast bestaat het meerjarenplan ook uit een financiële nota en een toelichting.

Het budget 2014 is een concretisering van de beleidskeuzes van het meerjarenplan 2014-2019 naar de korte termijn. Het budget staat niet los van het meerjarenplan, maar sluit er naadloos op aan. Dat komt ondermeer tot uiting in de overname van de prioritaire doelstellingen en de actieplannen uit de strategische nota van het meerjarenplan in de doelstellingennota van het budget. Voor deze doelstellingen en actieplannen geeft het budget 2014 concreet aan welke acties het bestuur zal ondernemen.

Het volledige meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 kan op eenvoudig verzoek opgevraagd worden.