Sociale Woningen

Wanneer u zich wil laten inschrijven voor een sociale woning in Buggenhout of elders, kan u zeker terecht op de maandelijkse zitdag in het gebouw van het administratief centrum van het OCMW elke eerste dinsdag van de maand vanaf 14 uur. Er dient steeds een afspraak gemaakt te worden via de woondienst  op 052 33 96 03. De woondienst begeleidt u bij de inschrijvingen.

Ingang: nr. 2 op het plan OCMW.

Plan OCMW (application/pdf, 45.5 kB, info)

De bouwmaatschappijen zijn beurtelings aanwezig op de zitdag. U dient in het bezit te zijn van volgende documenten:

  • aanslagbiljet personenbelasting (inkomsten 3 jaar voor aanvraag)
  • uittreksel uit bevolkingsregister
  • taalattest

Meestal gebeuren de twee inschrijvingen (voor SVK en bouwmaatschappijen) gelijktijdig en zijn ze pas geldig als alle documenten afgeleverd zijn.

Er zijn twee bouwmaatschappijen werkzaam in Buggenhout die sociale woningen verhuren:

  • Volkswelzijn  Dendermonde, Serbosstraat  2 /16, 9200 Dendermonde, 052 21 68 79.
  • Gewestelijke maatschappij voor Woningbouw cvba, Acacialaan 49 W13, 9240  Zele, 052 45 62 00 of info@gmvwzele.woonnet.be

Indien u info wenst rond sociale koopwoningen of renovatieleningen, kan u terecht bij de Sociale Bouw-en Kredietmaatschappij Arro Dendermonde, Begijnhoflaan 24, 9200 Dendermonde, 052 22 23 54.

Contact

Dorien Mertens, maatschappelijk werkster - 052 33 96 03
dorien.mertens@ocmwbuggenhout.be