Burgervoorstel

Iedere inwoner heeft het recht om voorstellen en vragen over belangrijke aangelegenheden van de beleidsvoering en dienstverlening van het OCMW op de agenda van de OCMW-raad in te schrijven en om die agendapunten te komen toelichten.

Onder belangrijke aangelegenheden worden verstaan:
- de indienstneming van extra personeel, behalve in gevallen van hoogdringendheid;
- het oprichten van nieuwe diensten of instellingen en het uitbreiden of het in belangrijke mate inkrimpen of stopzetten van de bestaande diensten of instellingen;
- het oprichten van, het toetreden tot, het uittreden uit of het ontbinden van de verenigingen of vennootschappen.

Het verzoekschrift tot voorstellen of vragen moet worden gesteund door ten minste 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar.

De indiener moet het verzoekschrift motiveren in een nota en indienen via het formulier burgervoorstel (application/pdf, 42.2 kB, info). Dit formulier dient aangetekend verstuurd te worden naar het OCMW en moet de naam, voornamen, geboortedatum en woonplaats vermelden van iedereen die het verzoekschrift ondertekend heeft.

De artikels 206 tot een met 209 van het OCMW-decreet  beschrijven uitvoerig de concrete procedure.