Schulden en budget

Het komt steeds vaker voor dat mensen moeilijkheden ondervinden met het in evenwicht houden van inkomsten en uitgaven. Hierdoor stapelen schulden zich op, de deurwaarders volgen elkaar steeds sneller op waardoor de schuldenberg nog sneller aangroeit, er hangt een uithuiszetting boven het hoofd... Dit alles kan vele oorzaken hebben: een moeilijke echtscheiding, een laag inkomen, een verkeerd bestedingspatroon, ongeval of ziekte... Ongeacht de oorzaak van het probleem, biedt onze dienst via schuldhulpverlening een oplossing aan voor iedereen die uit deze situatie wil ontsnappen.  

Meer bepaald kan onze dienst:  

  • bemiddelen met uw schuldeisers;
  • u begeleiden in het beheer van uw inkomsten;
  • het beheer van uw inkomsten overnemen;
  • een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling voor de arbeidsrechtbank opmaken.

Wij zorgen voor drie vormen van schuldhulpverlening: