Tewerkstelling

Het OCMW tracht de tewerkstellingskansen van leefloongerechtigden te verhogen door ze via sociale tewerkstelling (het zogenaamde artikel 60 § 7)  meer kansen te geven op de arbeidsmarkt.