Asielzoekers en vreemdelingen

De sociale dienst helpt asielzoekers bij het toekennen van materiële, financiële of medische hulp. De dienst coördineert de lokale opvanginitiatieven en organiseerde tot 2012  het multicultureel feest.