Kortverblijf

Wat?

RVT Herfstdroom beschikt over 3 kamers kortverblijf.

Wie?

Zowel valide als zorgbehoevende personen komen in aanmerking voor een tijdelijk verblijf. De duur van het verblijf kan variëren van een paar dagen tot een paar weken met een maximum van zestig opeenvolgende dagen. De gebruikers kunnen maximaal negentig dagen over de periode van één jaar opnemen. De doelstelling is een terugkeer naar de thuissituatie. Het kortverblijf kan niet dienen als een wachtperiode voor een definitieve opname.

Redenen voor kortverblijf kunnen onder meer zijn: een herstelperiode na hospitalisatie, afwezigheid van de mantelzorg (vakantieperiode), tijdelijke ontlasting van de thuissituatie, crisisopvang, proefperiode opname residentiële zorg.

onthaalrvt

Prijs?

De kostprijs bedraagt 51,56 euro per dag. Een aantal ziekenfondsen geeft een tegemoetkoming gedurende een beperkte periode.

Gelet op de grote vraag naar kortverblijf en op het beperkt aantal plaatsen, is het aangewezen tijdig te reserveren.

Contact

Helga Verleyzen, maatschappelijk werkster - 052 33 96 21
helga.verleyzen@ocmwbuggenhout.be