Kinderdagverblijf

Doelgroep

Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en gezin en biedt opvang aan 36 kindjes van 0 tot 3 jaar. We bieden opvang volgens een verticale werking, d.w.z. drie leefgroepen met elk kinderen tusse 0 en 3 jaar. Het is vooral onze bedoeling om elk kind afzonderlijk te begeleiden in zijn groei. Elk kindje moet zich welkom voelen in de opvang. 

Openingstijden

Wij zijn open van maandag tot vrijdag van 07.00 tot 18.00 uur.
Er zijn een aantal collectieve sluitingsmomenten per jaar. In het begin van elk jaar worden de concrete data van de sluitingsmomenten meegedeeld aan de ouders. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld bij ministerieel besluit en afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van het gezin en het aantal kinderen ten laste.
In deze prijs is een warme maaltijd, fruitpap en een vieruurtje inbegrepen.
Flesvoeding, dieetvoeding en luiers worden door de ouders zelf meegebracht.
Maandelijks ontvangen de ouders een factuur met vermelding van de dagprijs en de aanwezigheidsdagen van het kind.
Jaarlijks wordt er een fiscaal attest afgeleverd.

Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen enkel via de leidinggevende.
Het kinderdagverblijf is gebonden door het voorrangsbeleid van de Vlaamse Regering (zie Huishoudelijk reglement).
Inschrijvingen van minder dan 2 dagen worden niet aanvaard daar dit de integratie van het kind teveel bemoeilijkt.

Huishoudelijk reglement (application/pdf, 826.8 kB, info)

Contact

Kinderdagverblijf 't Pagadderke
Platteput 8A
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 96 01
Fax 052 33 96 04

Leen Bormans, verantwoordelijke - 052 33 96 01
leen.bormans@ocmwbuggenhout.be