Dienst voor Onthaalouders

Doelgroep

De dienst voor Onthaalouders biedt ouders de mogelijkheid om hun kindje tot 3 jaar te laten opvangen in gezinsverband. Het kind komt terecht in een warm gezin waar het de nodige rust, voeding, verzorging en ontplooiingskansen krijgt. Al onze aangesloten onthaalouders hebben een opvoedingstaak tegenover elk kindje afzonderlijk en in samenspraak met de ouders. De dienst begeleidt de onthaalouders om de kwaliteit van de opvang te optimaliseren.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vastgesteld bij ministerieel besluit en afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van het gezin en het aantal kinderen ten laste. In deze prijs zijn een warme maaltijd, fruitpap en een vieruurtje inbegrepen. Flesvoeding, dieetvoeding en luiers worden door de ouders zelf meegebracht. Maandelijks ontvangen de ouders een factuur met vermelding van de dagprijs en de aanwezigheidsdagen van het kind. Jaarlijks wordt er een fiscaal attest afgeleverd.

Inschrijvingen

Inschrijvingen kunnen enkel via de dienstverantwoordelijke tijdens de diensturen en na afspraak.

Huishoudelijk reglement (application/pdf, 856.6 kB, info)

Contact

Dienst voor Onthaalouders
Platteput 8A
9255 Buggenhout
Tel. 052 33 96 01
Fax 052 33 96 04

Franky Van Biesbrouck, verantwoordelijke - 052 33 98 71 - 0476 24 95 95 
franky.vanbiesbrouck@ocmwbuggenhout.be

Openingsuren:

Maandag: 08.30u tot 12u en 12.30u tot 17u
Dinsdag: 08.30u tot 12u en 12.30u tot 18u
Woensdag: 08.30u tot 12u en 12.30u tot 18u
Donderdag: 08.30u tot 12.u en 12.30u tot 17u
Vrijdag: 8u tot 12u