Kinderopvang

Dagprijs bepaald door Kind en Gezin, afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van de ouders.

Minimum tarief:1,41 euro/dag.
Maximum tarief: 25,18 euro/dag.

Voor een prijsberekening kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke.