Woonzorgcentrum

De verblijfprijs is vastgesteld op 52,59 euro per dag.
Er wordt geen waarborg gevraagd bij opname.

Deze prijs bevat:
- huur van de kamer
- verzorging
- maaltijden
- incontinentiemateriaal
- kiné enkel voor RVT afdeling
- animatie.

Niet inbegrepen: medicatie, pedicure, opleg medische prestatie (dokter, tandarts, enz.), opleg kiné voor ROB, haartooi, droogkuis, was.