Poetsdienst via Dienstencheques

Het OCMW is sinds 15 september 2008  erkend als dienstenchequeonderneming onder erkenningsnummer  03426.
De bedoeling is dat de klassieke poetsdienst op termijn helemaal wordt overgeschakeld naar de dienstenchequesonderneming. Indien u momenteel een poetsvrouw heeft in het klassieke systeem zal u deze kunnen behouden in het systeem van de dienstencheques. Hier verandert niets aan.

Wat?

Wanneer u hulp wenst in te roepen voor het uitvoeren van een aantal huishoudelijke taken, dan kan u een beroep doen op een werkkracht via de dienstencheques. Per aangevat uur betaalt u de werkkracht met een dienstencheque. De waarde van deze cheque bedraagt 9 euro. Per gepresteerd uur hulp wordt één cheque gevraagd. De cheque is 8 maanden geldig. U kunt de cheques aankopen per 10 stuks (minimum) en per domicilie. Het systeem is ook fiscaal aantrekkelijk. 

Voor wie?

We geven voorrang aan senioren, personen met een handicap en sociaal zwakkeren. 

Waarvoor?

Met de dienstencheque kan u via het OCMW betalen voor thuishulp van huishoudelijke aard: poetsen, wassen, strijken en boodschappen laten doen. Er wordt dan bekeken of men kan ingaan op uw vraag. In overleg met de dienst wordt vervolgens de best passende oplossing gezocht.

Hoe werkt de dienstencheque?

Alvorens een beroep te kunnen doen op huishoudelijke hulp via de dienstencheques moet u zich laten inschrijven bij Sodexo zodat u de cheques kan bestellen. Deze inschrijving gebeurt door de sociale dienst. U kan dit eventueel ook zelf:

Na uw inschrijving ontvangt u een inschrijvingsbevestiging met daarop een aantal gegevens die u nodig heeft om de dienstencheques te bestellen. Een dienstencheque is slechts acht maanden geldig na de datum van uitgifte.
Alvorens u deze bestelt, is het dus aangewezen contact op te nemen met het OCMW om de beschikbaarheid van huishoudhulp na te gaan.  Per gewerkt uur dient u één dienstencheque te betalen (elk aangevat uur = een volledig gepresteerd uur). Deze geeft u mee aan uw huishoudhulp, na de cheque gedateerd en ondertekend te hebben.
Dienstencheques geven u recht op een belastingaftrek van 30%. Dit betekent dat u slechts 6,30 euro per uur betaalt als u belastingplichtig bent. 

Meer info?

Elise Van Gucht, Maatschappelijk werkster dienst thuiszorg, 052 33 96 26 of via elise.vangucht@ocmwbuggenhout.be
Karine Pots, Administratief bediende, 052 33 96 18, karine.pots@ocmwbuggenhout.be
U kan ook bij de volgende instanties terecht voor info in verband met het gebruik van de dienstencheques: